Sonntagsbrunch-Termine auf dem Heidelberger Schloss

Juni

4Jun11:30FeaturedPfingst Brunch an den Feiertagen 2017auf dem Heidelberger Schloss

4Jun11:30- 14:30Sonntags-Brunchim Heidelberger Schloss

5Jun11:30FeaturedPfingst Brunch an den Feiertagen 2017auf dem Heidelberger Schloss

18Jun11:30- 14:30Sonntags-Brunchim Heidelberger Schloss

Juli

2Jul11:30- 14:30Sonntags-Brunchim Heidelberger Schloss

16Jul11:30- 14:30Sonntags-Brunchim Heidelberger Schloss

30Jul11:30- 14:30Sonntags-Brunchim Heidelberger Schloss

August

6Aug11:30- 14:30Sonntags-Brunchim Heidelberger Schloss

20Aug11:30- 14:30Sonntags-Brunchim Heidelberger Schloss

September

3Sep11:30- 14:30Sonntags-Brunchim Heidelberger Schloss

17Sep11:30- 14:30Sonntags-Brunchim Heidelberger Schloss